Välen – en lägesrapport (2): Dialogmöte med politiker och överklagan till Mark- och miljödomstolenVälen – en lägesrapport.gallery Test