Livsviktig för hotade fåglar och bin: Att fälla lindallén vore en skandal.Rödlistade och hotade djurarter upptäckta i avverkningshotad allé i Flatås