Veckans bilder: Uppgrävd stad, hotad park, trädflytt och räddningsaktion för hotad alléFörstörda träd i parken: Göteborg följer inte sin egen nya trädpolicyVästlänkens trädflytt görs av ”experter” som utförde trädflytt som gick snett i StuttgartVari ligger logiken i att flytta halvdöda träd?Park- och natur dumpade asfalt i naturreservatBrittsommar i november – en tankeställare för klimatskeptiker?