Sparvarnas planetTräd lyfts i Allén inför Västlänken