Japan skänker “undermedicin” mot Covid-19 till 43 länder

Japan börjar nu sända en lovande Covid-19-medicin till ett stort antal länder världen över. Läkemedlet, vars aktiva substans heter favipiravir, har använts mot ebola och har beskrivits som en möjlig “undermedicin” mot Covid-19. Favipiravir är en RNA-polymerashämmare som stoppar virusets RNA-polymeras, dvs kopierandet av sitt eget DNA. I och med det avbryts virusets replikation inuti värdcellen och det kan inte längre föröka sig och den sjuke tillfrisknar snabbare. Det nya coronaviruset är liksom alla coronavirus ett RNA-virus.

Japan och Kina behandlar sedan ett par månader tillbaka Covid-19-patienter med favipiravir som tillverkas under läkemedelsnamnet Avigan av företaget FujiFilm. Avigan är inte formellt godkänt i Japan för att sättas in mot Covid-19 men får användas som nödmedicin.

En studie i Kina som gjordes med Avigan på 340 patienter har visat mycket goda resultat. De tillfrisknade och blev virusfria på halva tiden jämfört med kontrollgruppen. Avigan uppges vara speciellt verkningsfull på lindrigt till måttligt sjuka Covid-19-patienter, men har däremot inte hjälpt svårt sjuka Covid-19-patienter.

70 länder har redan vänt sig till Japan med förfrågan om att få tillgång till Avigan. Bland länderna finns 25 europeiska stater däribland många östeuropeiska länder och Tyskland, vars statliga läkemedelsinstitut dock tonar ner förväntningarna något och säger att man måste avvakta resultatet av de kliniska tester av läkemedlet som just nu pågår i Italien och USA. Den amerikanska studien utförs bl a på det berömda sjukhuset Mass General i Boston, vars utbildnings- och forskningsdel utgörs av Harvarduniversitets Medical School. En av de amerikanska forskarna som genomför studien säger redan att de förväntar sig att favipiravir kommer att öka virusets avlägsnande och förkorta sjukdomstiden för Covid-19.

Den kände tyske virologen Christian Drosten, som upptäckte Sars-viruset – Sars-Cov – och som var först i världen med att utveckla ett labbtest för det nya coronaviruset (Sars-Cov-2), sa i slutet av mars 2020 att favipiravir är “lovande och visar evidens för verkan mot Covid-19” men betonade samtidigt att effekten är liten och att mer studier måste göras. En vecka senare beställde emellertid den tyska regeringen miljontals förpackningar Avigan – ett beslut som Drosten säkerligen hade stort inflytande på eftersom han är den tyska regeringens viktigaste corona-rådgivare.

Även Tjeckien och Indonesien har beställt stora mängder. Avigan massproduceras nu och Japan meddelade i förra veckan att man kommer att förse 38 av de 70 länderna med medicinen – helt gratis. För två dagar sedan höjdes siffran till 43 länder som får medicinen samtidigt som Japan skänker 1 miljon dollar till FN för att få hjälp med distributionen av medicinen. I dagsläget har Sverige inte bett Japan om att få tillgång till Avigan.

Många länder sätter stort hopp till medicinen då ett genombrott i behandlingen av patienter med Covid-19 med milda och måttliga symtom har stor potential att undvika att många patienter blir allvarligt sjuka.

Stöd mitt arbete

Jag bedriver naturskyddsarbete och nyhetsbevakning som en obetald heltidssyssla. En liten donation är därför till stor hjälp för mig att kunna bedriva mitt arbete. Stort tack till er som bidragit! 
Swish: 0764254234
Det går också att göra en inbetalning till Nordea, kontonummer: 4044 00 393 94 kontohavare: Christopher Ceder

0 0 röster
Betyg
Prenumerera
Meddela mig om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Läs alla kommentarer

Relaterat

Prenumerera
Meddela mig om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Läs alla kommentarer