När smittar coronaviruset som mest? En viktig fråga som regeringen undviker

Tre dagar i veckan sänder den tyske virologen Christian Drosten en podcast om det nya coronaviruset och Covid-19-pandemin. I programmet diskuteras de senaste upptäckterna och forskningsrönen, smittskyddsfrågor, strategier och mycket annat kopplat till coronaviruset. Drosten svarar på lyssnarfrågor och många vill veta när en person som är infekterad med coronaviruset är som mest smittsam. En viktig fråga vars svar kan rädda många liv i pandemin.

Christian Drosten är en oglamorös person som nästan över natt blivit en otippad världskändis som en av de främsta experterna på det nya coronaviruset, som på kort tid spridit sig som en löpeld till nästan världens alla hörn. Till vardags är Drosten klinikchef för institutet för virologi på Berlins Charitésjukhus, Tysklands högst rankade sjukhus, och nu är han dessutom en av de mest uppmärksammade personerna i landet som Angela Merkels regerings viktigaste rådgivare i kampen mot coronapandemin.

Den tyske virologen var en av upptäckarna av SARS-viruset, som är mycket nära besläktat med det nya coronaviruset SARS-Cov-2. I januari i år utvecklade Drosten världens första laboratorietest för SARS-Cov-2. Testförfarandet togs snabbt i bruk på ett stort antal tyska lab och idag testar landet omkring 500.000 personer i veckan för Covid-19 – en viktig anledning till den låga smittspridningen och det relativt sett i landet som har Europas största befolkning.

Så till frågan. När är coronaviruset SARS-Cov-2 mest smittsamt?

“Toppen av smittsamheten, alltså den mest infektiösa dagen i sjukdomsförloppet, är dagen innan symtomen börjar”

svarar Christian Drosten. Denna information är inte ny, det har varit känt ett tag, men dessvärre har Folkhälsomyndigheten i Sverige gått ut med motstridig information om att asymtomatiska bärare av viruset inte är smittsamma. Ett felaktigt påstående som legat till grund för rådet från Folkhälsomyndigheten att personal inom sjukvården och äldreomsorgen ska gå direkt till jobbet just efter att de kommit hem från högriskområden som Iran, Kina och norra Italien, där många svenskar som tillbringade sportlovet på skidsemester bar med sig en objuden gäst i bagaget – coronaviruset. I Tyskland däremot, sattes alla som varit i dessa områden i två veckors karantän, så även på flera svenska företag som Scania. Men för våra mest sårbara samhällsfunktioner – sjukvård och omsorg – fanns det ingen plats för försiktighet. Följderna av denna oförsiktighet från Folkhälsomyndighetens sida – liksom åtskilliga andra som följt – ser vi idag när samhällsspridningen i Sverige blivit en smärre lavin av vad som tidigare varit en snöboll, som hade varit möjlig bromsa in innan den vuxit sig okontrollerbar. En spridning som bekräftas av de alarmerande dödstalen nu i Sverige – 172 dödsfall det senaste dygnet, 185 dagen innan. Siffror som per capita överträffar Italiens dödstal när pandemin rasade som värst i landet, med omskakande nyhetsbilder som framkallade fasa över hela världen. Men i Sverige råder fortfarande ett skenbart obesvärat lugn och informationen i dagstidningarna är oftast lika knapphändig som okritisk och positiv: “avmattning”, “utplaning”, “flacka kurvan” är citat från experterna som matas ut dagligen – medan ett simpelt tal – antalet döda – får man leta länge bland tidningarnas artiklar för att hitta. I dagens Svenska dagbladet gömmer sig dödstalet under rubriken “Väldigt rak kurva – det är goda nyheter”. 
Är det?

Nej, Folkhälsomyndigheten borde gjort sin läxa och upplyst allmänheten om coronavirusets smittsamhet när ett flertal olika forskarstudier ungefär samtidigt kom fram till samma slutsats – att viruset smittar som mest innan symtom. En av dessa studier visade att i Singapore föreföll 45% till 84% av alla med Covid-19 ha smittats av symtomfria människor, i Kina var motsvarande siffra 65%-87%. En separat studie, ifrån Tyskland, av ett smittokluster på nio personer där den förste spridaren av viruset varit på utlandsresa, visade att samtliga smittade hade minskande virusnivåer redan då de första symtomen uppträdde. 

Inte ens idag finns det någon information på Folkhälsomyndighetens sida om att bärare av coronaviruset är som mest smittsamma innan symtomen börjar. Sådan information som hade räddat liv. Många liv.

Anders Jansson, överläkare och hjärtspecialist på Danderyds sjukhus, varnade i Läkartidningen i början av mars 2020 för Folkhälsomyndighetens “livsfaliga” oaktsamhet att låta medarbetare som rest i högriskområden arbeta de första två veckorna. Dessvärre talade Anders Jansson för döva öron på Folkhälsomyndigheten. Hade de lyssnat på honom hade Sverige undvikit många onödiga fall av coronasmitta som istället fick en passersedel rakt in i våra mest sårbara och viktigaste samhällsfunktioner i denna svåra tid – våra sjukhus, äldreboenden och i hemtjänsten:

Folkhälsomyndighetens råd är fullständigt felaktiga. När det potentiella utfallet är katastrofalt måste man som myndighet undvika att ens ta mycket små risker. Kostnaden för att hålla det lilla antal vård- och omsorgspersonal som varit i riskområden hemma i två veckor är en extremt billig försäkring. Vi måste ändra detta. Senast i dag.” Anders Jansson, Överläkare, Danderyds sjukhus

Med anledning av överläkaren Anders Janssons artikel i Läkartidningen ställde den moderata riksdagsledamoten Ann-Charlotte Hammar en fråga till Sveriges Socialminister Lena Hallengren (S):

“- Anser ministern att Folkhälsomyndigheten har tydliggjort och redogjort för läget och hanteringen till den grad att ministern fortsatt anser att de svenska förebyggande åtgärderna och kommande åtgärder är tillräckliga?”

Ann-Charlotte Hammar inleder sin fråga med att i detalj redogöra för kritiken som Anders Jansson riktat mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vårdpersonal som varit i högriskområden skall fortsätta arbeta.

Men istället för att svara på den själva frågan – kritiken från Danderydläkaren – radar Lena Hallengren upp en rad ovidkommande undanflykter i sitt svar:

“- Regeringen har, i samråd med expertmyndigheterna, vidtagit en rad åtgärder i arbetet med att minska samhällspåverkan av covid-19. Redan den 1 februari klassade regeringen covid-19 som samhällsfarlig sjukdom, vilket ger lagstöd för extraordinära smittskyddsåtgärder. Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i en EU-gemensam upphandling för skyddsutrustning för sjukvårdspersonal, och regeringen har infört förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer.

Det är farligt för ett land när en tondöv socialminister och en felinformerad Folkhälsomyndighet får leda den nationella coronastrategin. Det finns många bättre lämpade personer inom vår sjukvård för uppgiften. Anders Jansson är en av dem.

Följ min nyhetsrapportering om coronaviruset genom att gilla eller prenumerera på min Facebooksida. Här på min hemsida kommer jag fortsätta att publicera viktig information om pandemin som svensk massmedia ofta missar och länka till artiklarna från min Facebooksida. 

0 0 röster
Betyg

Relaterat

Prenumerera
Meddela mig om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Läs alla kommentarer