• Store Lund i Välens naturreservat

    Naturkoll i Göteborg: Store Lund i Välens naturreservat

    Nedskräpning förtar mycket av naturupplevelsen i den vackra skogen

  • Sälg

    Sälgen: Varför fäller Göteborgs Stad trädet som är livsviktigt för vildbin och sångfåglar?

    Det nyckelartsklassade trädet fälls för att skapa dödved och bekämpa brott.