• Miljöförvaltningen bryter mot miljöbalken: förvarnade byggherre om anmälan om miljöbrott istället för att göra inspektion

    Tillsynsmyndigheten i Göteborgs Stad ser mellan fingrarna på byggbranschens nedskräpning

  • Miljöbrott på öppen gata: byggbranschens hänsynslöshet mot miljön förorenar naturreservat och hav med mikroplast

    Göteborgs Stad blundar för byggbranschens svåra nedskräpning och grova miljöbrott. Skandal!

  • bin på Ardalsberget

    Göteborg, vart tog hänsynen vägen?

    Hänsynen till de vilda djuren är bortblåst, urgamla träd slit och släng, när Göteborg skövlar bort djur och natur.