• Knäckepil

    Trädavverkning i naturreservatet: Göteborgs Stad förstör gamla naturvärdesträd

    Jätteträd oskyddade trots reservatsstämpel – får röjas bort som sly.