• Stör inte Trollet herr Wallenstam!

    I Engelska parken lever en hängbok som hämtad ur Jurassic Park. I stammen sover ett troll sedan hundratals år. Låt trollet få sova!

  • Länsstyrelsen gav dispens att fälla skyddad allé efter inventering i februari inte hittat någon art

    Alléns biotopskydd upphävdes av en naturvärdesinventering som gjordes under den kallaste vintermånaden. Ingen reagerade heller över att det inte förekom en enda djurart i inventeringen.

  • Flatås alléer

    MP vill såga ner naturskön allé för att skapa trygghet

    byggplanen kantas av faktaförvanskning, cynism och mörkande av verkliga naturvärden