• Stör inte Trollet herr Wallenstam!

    I Engelska parken lever en hängbok som hämtad ur Jurassic Park. I stammen sover ett troll sedan hundratals år. Låt trollet få sova!