Manifestation för de hotade träden i HagaAtt rädda ett träd svetsar samman och skänker livslång glädje