Kalhygge i storstaden: Förstörelsen av Ardalsberget i bilderAskim: Dumpning av förorenade schaktmassor i grönområdeIngen ro i parken: Förstörelsen av naturminnen fortsätter i Haga