Nyårsnatten: 20 gånger högre luftföroreningar än EU-gränsvärdet för hälsofarlig luftInget stopp för smällandet: ”oförenligt med det mångkulturella Göteborg”