Avverkningslarm: Träd huggs ner i Kastanjeallén och i grönstråk i Tynnered