Sprängkullsgatan i Haga

förberedelser inför Västlänken i Haga

Bild på Sprängkullsgatan i Haga

Relaterat