_J1A7092

Träd som hotas av Västlänken

En stor lind som skall flyttas – men hur? Rotsystemet har bara preparerats för flytt på ena sidan av trädstammen. Tyska trädexperter, som är bland de bästa i världen, kom fram till att stora och äldre träd som denna lind i Haga är omöjliga att flytta på ett sätt som ger träden utsikter att överleva. Därför fälldes alla 116 stora träd i Stuttgarts Schlossgarten. Foto: Chris Ceder

Relaterat