Häktad för dråp: Tysk läkare gav dödshjälp åt coronasjuka på sjukhus

Den tyska pressen är idag full med stora rubriker om händelsen på universitetssjukhuset i Essen, där en läkare anklagas för dråp efter att han ska ha givit två kritiskt covidsjuka medicin, som ledde till de båda patienternas död. “Överläkare gav coronapatienter (47 och 50 år) dödsinjektioner” lyder rubriken i Tysklands största tidning BILD.

Läkaren greps i onsdags och häktades på torsdagen. Anklagelsen lyder “dråp i två fall“. Polisen i Essen har inrättat en mordkommision, rapporterar bl a Radio Essen .

Misstänks för dödshjälp

Läkaren misstänks för att gett de båda patienterna dödshjälp, båda män, Injektionerna var den direkta orsaken till patienternas död, som inträffade inom några dagars mellanrum, den 13:e och 17:e november, rapporterar dagstidningen Der Westen. Läkaren hade blott arbetat på sjukhuset sedan i februari i år.

Enligt Essens statsåklagare har den anklagade läkaren “medvetet och olagligt administrerat läkemedel till allvarligt sjuka människor i deras sista livsskede“. Det ligger nära till hands att misstänka att de avlidna fått en överdos morfin och/eller något annat preparat med förmåga att avsluta livet och att läkaren på eget bevåg beslutat att ge patienterna palliativ vård. De tyska riktlinjerna för behandling av vuxna covidpatienter, som tagits fram av Robert-Koch-institutet, föreskriver emellertid administration av kortisonpreparatet Dexamethason som generell åtgärd vid svårare och kritiska förlopp av covid-19. Läkemedlet har visat sig sänka patienternas dödlighet i covid-19 avsevärt, med så mycket som en tredjedel, om det ges i tid och i kombination med bl a syrgasbehandling.

Tyska riktlinjer föreskriver syrgas och kortison åt alla vid svår covid-19

I de tyska covid-riktlinjerna finns inget nämnt om palliativa behandlingar. Det är föga förvånande då covid-19 är en akut infektion med goda utsikter till tillfrisknande om behandling sätts in i tid. Riktlinjerna klargör tydligt att alla vuxna patienter oavsett ålder ska behandlas med kortison och syrgas vid svår och kritisk covid-19. Det finns i Tyskland ingen rådande uppfattning om att någon ska ges palliativ behandling pga infektionen. Jag som dagligen läser tyska medier och ser på tysk tv har under hela pandemin inte sett ordet “palliativ behandling” i sammanhanget en enda gång. Idag var det första gången: det misstänkta dråpet av covidsjuka patienter.

I Tyskland rapporteras det om att också äldre covidsjuka får kortisonbehandling och att det ökat överlevnaden i gruppen avsevärt, bl a i ett tv-nyhetsinslag (MDR) från Dresden för några veckor sedan.

Sveriges riktlinjer föreskriver palliativ vård för äldre som får svår covid-19

I Sverige har staten genom Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer om palliativ behandling av äldre och patienter med svår eller obotlig sjukdom som drabbats av covid-19. Socialstyrelsen undviker, förmodligen medvetet, att explicit nämna att den palliativa vården ska gälla för äldre, utan säger istället att “behandlingsråden vänder sig därför till dig som är läkare eller sjuksköterska i hemsjukvården, på ett korttidsboende eller på ett särskilt boende”. “De syftar till att ge vägledning för symtomlindring i livets slutskede“. En stor majoritet av de som omfattas av behandlingsråden är äldre människor – det kan vem som helst räkna ut.

Kritiker menar att riktlinjerna ger grönt ljus åt läkare att inte ge vård till äldre covidsjuka utan att som generell åtgärd sätta in en dödlig morfinbehandling, inte sällan utan att ens undersöka patienterna – “Tiotals dog av covid-19 på äldreboenden – fick aldrig träffa läkare” (ETC, 13 maj 2020). Whistleblowern och läkaren Jon Tallinger har sedan början av pandemin i vårt land avslöjat flera fall som visar en förfärande underlåtenhet att ge svårt och kritiskt covidsjuka vård som kunde räddat deras liv.

Tallinger har fått ett massivt följe på sociala medier, medan svenska medier låtsas som om han inte existerar. I Facebookgruppen “Alla har har rätt till syrgas!” publiceras dagligen nya rapporter, skildringar och vittnesmål om hur de äldre i Sverige stängs ute från sjukvården om de drabbas av covid-19. Gruppen har i dagsläget över 6600 medlemmar.


Tyska åklagare söker åtal för palliativ behandling vid covid-19

Ett handlande enligt de svenska riktlinjerna om palliativ behandling för äldre covidsjuka leder sannolikt till dråp- eller mordåtal i Tyskland. Det är just det som tyska åklagare nu utreder.

Nyheten har orsakat chock och ilska i Tyskland, vars sjukvård internationellt gäller som en av de främsta i världen och vars pandemistrategi prisas av omvärlden. Dödshjälp är sedan lång tid ett mycket känsligt ämne förknippat med ett nationellt trauma och skuld hos det tysks folket efter NS-diktaturens (nazismen) eutanasiprogram där tiotusentals tyskar mördades med aktiv dödshjälp – däribland barn som ansågs svåruppfostrade.

Universitetssjukhuset i Essen – ett av de mest framstående i landet – vårdar ett stort antal covidsjuka, däribland utländska patienter i kritiskt tillstånd, som evakueras till Essen eftersom sjukhus intensivvårdsavdelningar i flera andra länder är överbelastade av covidsjuka, vilket redan inträffat i Schweiz och i Belgien.

Ingen sjukhusvård för covidsjuka äldre i Göteborg väcker känslor

I oktober skrev Dagens Nyheter “Göteborgs plan för andra vågen: Äldre covidsjuka ska vårdas utanför sjukhus“, enligt ett uttalande av chefen för akuten på Östra sjukhuset, överläkaren Maria Taranger. Enligt henne är “syrgas överskattat som behandling vid covid-19 hos äldre”
DN rapporterar att detta är hastigt framtagna “regionala riktlinjer som går på tvärs mot avsikten bakom den svenska hälso- och sjukvårdslagen.”
Den uppmärksammade professorn i geriatrik vid Umeå universitet, Yngve Gustavsson, vänder sig mot Maria Tarangers åsikter:

– Det riskerar att återigen bli en diskriminering av en grupp människor som inte kommer att få tillgång till basal sjukhusvård, säger han.

– Varje människa ska få en individuell bedömning av läkare. Behöver man syrgas så ska man få syrgas, behöver man dropp och blodförtunnande medicin så ska man få det, säger han och fortsätter:

– Covidsjuka äldre blir ofta akut förvirrande och då tolkar man det som att de har blivit värre i sin demens och sätter in palliativ vård.

Maria Taranger vänder sig mot Yngve Gustafsons uttalanden och menar istället att de äldre inte överlever en transport till sjukhus, ett påstående som hon dock inte själv har något bevis för:

– Min erfarenhet säger mig att en del av dem som akut forslades in till sjukhus i våras dog för att de fick den besvärliga transporten. Jag kan inte bevisa det, men jag är rädd för det, säger hon.

– I våras var jag chef på Östra och mina läkare grät för då kom de gamla inskickade, döende, i parti och minut i två veckor efter Yngve Gustafsons uttalande. De dog som flugor på ett väldigt ovärdigt sätt. Det gjorde mig väldigt upprörd att man gick ut så lättvindigt med detta.

Utländsk media uppmärksammar svensk whistleblower

Tack vare utländska nyhetsmedier har Tallinger istället lyckats att nå ut. Tunga public service-bolag som BBC (What’s going wrong in Sweden’s care homes), amerikanska PBS och Euronews har uppmärksammat Tallinger och hans avslöjanden med intervjuer eller reportage.

Fortsättning följer…


Ett gillatryck på min Facebooksida är välkommet och värdefullt för mitt arbete. Då missar du inte mina många inlägg.


5 1 rösta
Betyg
Prenumerera
Meddela mig om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Läs alla kommentarer

Relaterat

Prenumerera
Meddela mig om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Läs alla kommentarer